modern & simply design
we love talk about new designs

  Select the Showroom

  Select date and hour

  We work from Monday to Saturday, between 11-19


  Leave your email and phone

  Thank you, the meeting confirmed

  On your email address we have sent confirmation

  Place: Warszawa,

  Date:

  Hour:

  Email:

  Phone:

  we love talk about new designs

   Select date and hour

   We work from Monday to Saturday, between
   11-19

   Leave your email and phone

   Thank you, the meeting confirmed

   On your email address we have sent confirmation.
   Thank you, we will send an hour to the meeting before the meeting by e-mail to meetings on Google.

   Place:

   Date:

   Hour:

   Email:

   Phone:

   we love talk about new designs

    we know what we do
    technologies and comfort

    Privacy
    policy

    KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU INTERNETOWEGO www.mitmidesign.pl/en

    Zgodnie z art. 13 oraz 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (“RODO“), Administrator informuje, że:

    1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez użytkownika serwisu internetowego pod adresem www.mitmidesign.pl/en (“Serwis“) jest (dane kontaktowe): Katarzyna Fularz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą CATRINE, NIP: 7740009154, REGON: 004739630, adres do doręczeń: ul. Józefa Kwiatka 2, 09-402 Płock, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu. UWAGA: W razie potrzeby skorzystania z danych przedsiębiorcy prosimy o każdorazowe zweryfikowanie aktualnych danych w publicznie i za darmo dostępnym rejestrze przedsiębiorców pod adresem https://prod.ceidg.gov.pl . Adres email: fularz.k@gmail.com; kontaktowy numer tel.: 796642430 (“Administrator“).
    2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych („IOD”). We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z Administratorem.
    3. Możemy przetwarzać Państwa następujące dane, do następujących celów. UWAGA: W zależności od sytuacji, część z informacji może nie być danymi osobowymi. W szczególności dane wykorzystywane przez nas mogą być anonimowe i wtedy nie są już danymi osobowymi i nie ma ryzyka naruszenia Państwa praw. Jednak, przez wzgląd na ostrożność i dbałość o Państwa prawa i informację, przekazujemy poniższe wskazania, nie stosując tego rozróżnienia – prosimy o uwzględnienie tej uwagi.
     Kogo dotyczy przetwarzanie Sposób pozyskania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania Jakie dane osobowe Cel przetwarzania Okres przetwarzania
     Osób, które korz

     ystają z Serwisu przeglądającgo

     od Państwa (poprzez pliki cookies – patrz: informacja o przetwarzaniu plików cookies) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku danych niezbędnych do wyświetlania strony poprawnie

     dodatkowo: art. 18 ust. 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie danych eksploatacyjnych

     art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku danych nie niezbędnych do wyświetlania strony poprawnie, a zbieranych poprzez cookies: Państwa zgoda, wyrażona przede wszystkim poprzez ustawienia przeglądarki dozwalające pliki cookies (art. 172 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego)

     dane zbierane przez standardowe pliki cookies np. adres IP, język przeglądarki Dane niezbędne do poprawnego wyświetlania strony – do wyświetlania strony.

     Dane nie niezbędne do poprawnego wyświetlania strony – do podstawowej, własnej analityki strony internetowej dla celów jej polepszania (por. art. 18 ust. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

     Dane niezbędne do poprawnego wyświetlania strony – przez czas przeglądania strony.

     Danie nie niezbędne do poprawnego wyświetlania strony – przez czas przeglądania strony – nie dłużej niż rok

     Osób, które poprzez Serwis umawiają się na spotkanie online lub w showroomi od Państwa – poprzez formularz art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do umówienia i obsługi spotkania, w tym np. przełożenia go w nagłym wypadku adres email, numer telefonu; jeśli adres email zawiera wskazanie imienia, nazwiska, pseudonimu etc. – także te dane Umówienie spotkania na Państwa życzenie do czasu realizacji spotkania
     Osób, które zapisują się na newsletter od Państwa – poprzez formularz art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do przesyłania Państwu newslettera, w tym/lub zamówionej informacji handlowej, na Państwa życzenie adres email, jeśli adres email zawiera wskazanie imienia, nazwiska, pseudonimu etc. – także te dane przesyłanie Państwu newslettera, w tym/lub zamówionej informacji handlowej, na Państwa życzenie do czasu odwołania przez Państwa na to zgody
    4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) dla postępowań związanych z roszczeniami Administratora lub wobec Administratora.
    5. Jeśli przepisy prawa w jakimkolwiek zakresie przewidują dłuższy okres przetwarzania danych, stosuje się ten dłuższy okres.
    6. Administrator może zgodnie z przepisami prawa przekazywać Państwa dane dalej, do innych odbiorców. Jest to możliwość. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności:
     1. należycie upoważnieni współpracownicy Administratora lub jego usługodawcy, w zakresie w jakim to niezbędne i uzasadnione, w tym np. dostawcy usług informatycznych, software’owych etc.;
     2. podmioty uprawnione do ustawowej lub umownej kontroli lub nadzoru nad Administratorem;
     3. organy ścigania i inne organy państwowe, które mogą wymagać przekazywania określonych danych;
     4. podmioty zapewniające utrzymanie lub wsparcie systemów informatycznych używanych przez Administratora, podmioty świadczące usługi hostingowe etc.;
     5. podmioty, które oferują rozwiązania technologiczne w ramach platformy budowania stron internetowych WordPress, w tym tzw. wtyczki i inne aplikacje używane w ramach strony internetowej. W szczególności podmiotami tymi mogą być powszechnie znane firmy technologiczne z branży social media (strona może posiadać wtyczki integrujące ją z tymi produktami tych firm) oferujące produkty takie jak Facebook (Meta), Twitter, Google, Pinterest etc.
    7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych, jednak jedynie w ramach tymczasowego przepływu dla poprawnej realizacji usług związanych z obsługą i wyświetlaniem stron internetowych, np. w ramach usług hostingowych.
    8. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Nie będzie też mieć miejsce profilowanie na ich podstawie.
    9. Dla realizacja Państwa praw prosimy o kontakt mailowy z Administratorem na ww. dane kontaktowe. Posiadają Państwo prawo do:
     1. dostępu do przekazanych danych osobowych;
     2. co do zasady – sprostowania lub uzupełnienia przekazanych danych osobowych;
     3. co do zasady – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
     4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych przez Administratora;
     5. usunięcia swoich danych (prawo do bycia zapomnianym);
     6. przenoszenia danych osobowych;
     7. sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
     8. cofnięcia swojej dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie w każdym czasie – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Cofnięcie tej zgody nie wpływa na dotychczasowe przetwarzanie na tej podstawie, przed jej cofnięciem.

     W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Administratorem.