modern & simply design
we love talk about new designs

  Wybierz miejsce spotkania

  Wybierz datę i godzinę

  Pracujemy od poniedziałku do soboty, w godzinach 11-19


  Podaj swój email i telefon

  Dziękujemy, spotkanie umówione

  Na adres mailowy wysłaliśmy potwierdzenie.

  Miejsce: Warszawa,

  Data:

  Godzina:

  E-mail:

  Telefon:

  we love talk about new designs

   Wybierz datę i godzinę

   Pracujemy od poniedziałku do soboty, w godzinach
   11-19

   Podaj swój email i telefon

   Dziękujemy, spotkanie umówione

   Na adres mailowy wysłaliśmy potwierdzenie.
   Dziękujemy, godzinę przed spotkaniem wyślemy na podany email link do spotkania na Google Hangouts.

   Miejsce:

   Data:

   Godzina:

   E-mail:

   Telefon:

   we love talk about new designs

    we know what we do
    technologies and comfort

    Polityka
    prywatności

    KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU INTERNETOWEGO www.mitmidesign.pl

    Zgodnie z art. 13 oraz 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO„), Administrator informuje, że:

    1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez użytkownika serwisu internetowego pod adresem www.mitmidesign.pl („Serwis„) jest (dane kontaktowe): Katarzyna Fularz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą CATRINE, NIP: 7740009154, REGON: 004739630, adres do doręczeń: ul. Józefa Kwiatka 2, 09-402 Płock, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu. UWAGA: W razie potrzeby skorzystania z danych przedsiębiorcy prosimy o każdorazowe zweryfikowanie aktualnych danych w publicznie i za darmo dostępnym rejestrze przedsiębiorców pod adresem https://prod.ceidg.gov.pl . Adres email: fularz.k@gmail.com; kontaktowy numer tel.: 796642430 („Administrator„).
    2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych („IOD”). We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z Administratorem.
    3. Możemy przetwarzać Państwa następujące dane, do następujących celów. UWAGA: W zależności od sytuacji, część z informacji może nie być danymi osobowymi. W szczególności dane wykorzystywane przez nas mogą być anonimowe i wtedy nie są już danymi osobowymi i nie ma ryzyka naruszenia Państwa praw. Jednak, przez wzgląd na ostrożność i dbałość o Państwa prawa i informację, przekazujemy poniższe wskazania, nie stosując tego rozróżnienia – prosimy o uwzględnienie tej uwagi.
     Kogo dotyczy przetwarzanie Sposób pozyskania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania Jakie dane osobowe Cel przetwarzania Okres przetwarzania
     Osób, które korz

     ystają z Serwisu przeglądającgo

     od Państwa (poprzez pliki cookies – patrz: informacja o przetwarzaniu plików cookies) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku danych niezbędnych do wyświetlania strony poprawnie

     dodatkowo: art. 18 ust. 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie danych eksploatacyjnych

     art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku danych nie niezbędnych do wyświetlania strony poprawnie, a zbieranych poprzez cookies: Państwa zgoda, wyrażona przede wszystkim poprzez ustawienia przeglądarki dozwalające pliki cookies (art. 172 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego)

     dane zbierane przez standardowe pliki cookies np. adres IP, język przeglądarki Dane niezbędne do poprawnego wyświetlania strony – do wyświetlania strony.

     Dane nie niezbędne do poprawnego wyświetlania strony – do podstawowej, własnej analityki strony internetowej dla celów jej polepszania (por. art. 18 ust. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

     Dane niezbędne do poprawnego wyświetlania strony – przez czas przeglądania strony.

     Danie nie niezbędne do poprawnego wyświetlania strony – przez czas przeglądania strony – nie dłużej niż rok

     Osób, które poprzez Serwis umawiają się na spotkanie online lub w showroomi od Państwa – poprzez formularz art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do umówienia i obsługi spotkania, w tym np. przełożenia go w nagłym wypadku adres email, numer telefonu; jeśli adres email zawiera wskazanie imienia, nazwiska, pseudonimu etc. – także te dane Umówienie spotkania na Państwa życzenie do czasu realizacji spotkania
     Osób, które zapisują się na newsletter od Państwa – poprzez formularz art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do przesyłania Państwu newslettera, w tym/lub zamówionej informacji handlowej, na Państwa życzenie adres email, jeśli adres email zawiera wskazanie imienia, nazwiska, pseudonimu etc. – także te dane przesyłanie Państwu newslettera, w tym/lub zamówionej informacji handlowej, na Państwa życzenie do czasu odwołania przez Państwa na to zgody
    4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) dla postępowań związanych z roszczeniami Administratora lub wobec Administratora.
    5. Jeśli przepisy prawa w jakimkolwiek zakresie przewidują dłuższy okres przetwarzania danych, stosuje się ten dłuższy okres.
    6. Administrator może zgodnie z przepisami prawa przekazywać Państwa dane dalej, do innych odbiorców. Jest to możliwość. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności:
     1. należycie upoważnieni współpracownicy Administratora lub jego usługodawcy, w zakresie w jakim to niezbędne i uzasadnione, w tym np. dostawcy usług informatycznych, software’owych etc.;
     2. podmioty uprawnione do ustawowej lub umownej kontroli lub nadzoru nad Administratorem;
     3. organy ścigania i inne organy państwowe, które mogą wymagać przekazywania określonych danych;
     4. podmioty zapewniające utrzymanie lub wsparcie systemów informatycznych używanych przez Administratora, podmioty świadczące usługi hostingowe etc.;
     5. podmioty, które oferują rozwiązania technologiczne w ramach platformy budowania stron internetowych WordPress, w tym tzw. wtyczki i inne aplikacje używane w ramach strony internetowej. W szczególności podmiotami tymi mogą być powszechnie znane firmy technologiczne z branży social media (strona może posiadać wtyczki integrujące ją z tymi produktami tych firm) oferujące produkty takie jak Facebook (Meta), Twitter, Google, Pinterest etc.
    7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych, jednak jedynie w ramach tymczasowego przepływu dla poprawnej realizacji usług związanych z obsługą i wyświetlaniem stron internetowych, np. w ramach usług hostingowych.
    8. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Nie będzie też mieć miejsce profilowanie na ich podstawie.
    9. Dla realizacja Państwa praw prosimy o kontakt mailowy z Administratorem na ww. dane kontaktowe. Posiadają Państwo prawo do:
     1. dostępu do przekazanych danych osobowych;
     2. co do zasady – sprostowania lub uzupełnienia przekazanych danych osobowych;
     3. co do zasady – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
     4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych przez Administratora;
     5. usunięcia swoich danych (prawo do bycia zapomnianym);
     6. przenoszenia danych osobowych;
     7. sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
     8. cofnięcia swojej dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie w każdym czasie – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Cofnięcie tej zgody nie wpływa na dotychczasowe przetwarzanie na tej podstawie, przed jej cofnięciem.

     W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Administratorem.